भद्रगोल टिमको नयाँ कोसेली “सक्किगोनि”,रक्षा र जिग्रिको प्रेममा मुन्नी भिलेन….(हेर्नुहोस् भिडियो)