६ र ७ कक्षामा अध्ययनरत दुई बालिका एक हप्तादेखि बेपत्ता ! सबै शेयर गरौं