समृद्धिका लागि सर्बप्रथम संस्कार बदलौ, संकीर्ण सोच बदलौ, पुरानो र गलत प्रथा बदलौ!